Me përvojë shumëvjeçare si avokat mbrojtës, unë përqendrohem në tre fusha kryesore.

Gültekin Strafrecht Icon Strafrecht

E DREJTA PENALE

kur bëhet fjalë për
lirinë tuaj personale

Gültekin Strafrecht Icon Verkehrsstrafrecht

E DREJTA PENALE LIDHUR ME TRAFIKUN RRUGOR

kur gjërat ndonjëherë
bëhen tepër të ndërlikuara

Gültekin Strafrecht Icon Ordnungswidrigkeit

KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE

kur bëhet fjalë për lejen
tuaj të drejtimit

BARISH GYLTEKIN (BARIŞ GÜLTEKİN)

Avokat dhe avokat i specializuar në të drejtën penale

Unë jam këtu për ju. Në Essen, në zonën e Ruhr-it dhe në mbarë territorin federal.
Besoni vetëm në mbrojtjen më të mirë.

„këmbëngulës, i mprehtë, i durueshëm, i përpiktë, besnik, i besueshëm, i pakomplikuar dhe mbi të gjitha i suksesshëm“

„Unë ju shoqëroj si avokat mbrojtës në Essen, në zonën e Ruhr-it dhe në mbarë territorin federal për gjatë gjithë procedurës penale. Unë qëndroj pranë jush, luftoj për të drejtat tuaja, mbroj dhe ruaj dinjitetin tuaj në këtë situatë kaq rënduese.“

Barish Gyltekin

Gültekin Strafrecht Icon Notfall

RASTE URGJENCE

Numri i telefonit në dispozicion 24 orë në raste arrestimi ose kontroll shtëpie:
0152 29687217

Gültekin Strafrecht Icon Termin

TAKIME

në rast thirrje në polici, ngritje aktakuze, urdhër-dënimi etj.:
Telefoni:
0201 27906040

Gültekin Strafrecht Icon Mandatierung

MANDATIM

Biseda e parë
personalisht,
si bazë për
besimin tuaj

Gültekin Strafrecht Icon Verteidigung

MBROJTJA

Besoni medoemos
në mbrojtjen
më të mirë

Besoni medoemos në
mbrojtjen më të mirë.

Për lënie takimi telefononi në: 0201 27906040

Gültekin Strafrecht ECBA
Gültekin Strafrecht Deutscher Anwaltsverein
Gültekin Strafrecht Strafverteidiger e.V.
Gültekin Strafrecht Essener Anwalts-& Notarverein

KËSHILLA TË NDIHMËS SË PARË

  • Askush nuk duhet ta rëndojë vetveten.

  • Çdo i akuzuar ka të drejtë të heshtë.

  • Në rast kontrolli ose konfiskimi: kundërshtoni si masë paraprake (d.m.th. thoni fjalë për fjalë: “Unë kundërshtoj kontrollin në këtë dhomë”), por parimisht mos tregoni rezistencë fizike !

  • Në rast arrestimi: Çdo person ka të drejtë t’i telefonojë avokatit të zgjedhur prej tij !

  • Përpara çdo deklarate: Konsultohuni me një avokat të specializuar në të drejtën penale

Kundenbewertungen & Erfahrungen zu Baris Gültekin. Mehr Infos anzeigen.