С многогодишен опит като защитник по наказателни дела аз се концентрирам върху три основни области на дейност.

Gültekin Strafrecht Icon Strafrecht

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

когато става
въпрос за Вашата
лична свобода

Gültekin Strafrecht Icon Verkehrsstrafrecht

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

когато е станало
доста напечено

Gültekin Strafrecht Icon Ordnungswidrigkeit

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

когато става въпрос
за Вашето разрешение
за шофиране

БАРИШ ГЮЛТЕКИН

Адвокат и специалист по наказателно право

За Вас. В Есен, в Рурска област и в цялата страна.
Сега само заложете на най-добрата защита.

„напорист, хаплив, издръжлив, надежден, лоялен, добросъвестен, дружелюбен и преди всичко успешен“

„Аз ще Ви придружа като защитник в Есен, в Рурската област и в цялата страна по време на цялото наказателно производство. Аз ще бъда до Вас, ще се боря за Вашите права, ще защитавам и ще запазя в тази потискаща ситуация Вашето достойнство.”

Бариш Гюлтекин

Gültekin Strafrecht Icon Notfall

СПЕШНИ СЛУЧАИ

24-часова гореща линия при арест и претърсване на жилище:
0152 29687217

Gültekin Strafrecht Icon Termin

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА

при призовка от полицията,
обвинение,
наказателно постановление и др. под.
0201 27906040

Gültekin Strafrecht Icon Mandatierung

УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

личен
разговор като
основа за Вашето
доверие

Gültekin Strafrecht Icon Verteidigung

ЗАЩИТА

заложете
непременно
на най-добрата
защита

Заложете непременно на
най-добрата защита.

За уговаряне на среща 0201 27906040

Gültekin Strafrecht ECBA
Gültekin Strafrecht Deutscher Anwaltsverein
Gültekin Strafrecht Strafverteidiger e.V.
Gültekin Strafrecht Essener Anwalts-& Notarverein

СЪВЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПОМОЩ

  • Никой не трябва да се самоуличава.

  • Всеки обвиняем има правото да мълчи.

  • При претърсване или конфискуване: за всеки случай възразете (т.е. дословно кажете: „Възразявам срещу претърсването в това помещение“). Но принципно не се противопоставяйте физически!

  • При арест: всеки човек има право да се обади на адвокат по свой избор!

  • VПреди всяко изявление: поискайте съвета на адвокат специалист по наказателно право

Kundenbewertungen & Erfahrungen zu Baris Gültekin. Mehr Infos anzeigen.