Uz svoje dugogodišnje iskustvo branioca fokusiram se na tri glavne oblasti mog angažovanja.

Gültekin Strafrecht Icon Strafrecht

KRIVIČNO PRAVO

kada je reč o
Vašoj ličnoj slobodi

Gültekin Strafrecht Icon Verkehrsstrafrecht

SAOBRAĆAJNO KRIVIČNO PRAVO

kada situacija postane
vrlo nezgodna

Gültekin Strafrecht Icon Ordnungswidrigkeit

ADMINISTRATIVNI PREKRŠAJI

kada je reč o Vašoj
vozačkoj dozvoli

BARIŠ GULTEKIN (BARIŞ GÜLTEKİN)

Advokat i advokat specijalista za krivično pravo

Za Vas, u gradu Essen-u, u Rurskoj oblasti i širom Savezne Republike Nemačke.
Opredelite se samo za najbolju odbranu.

„uporan, oštar, istrajan, pouzdan, lojalan, od poverenja, jednostavan i pre svega uspešan“

„Ja Vas kao branilac pratim u gradu Essen-u, u Rurskoj oblasti i širom Savezne Republike Nemačke – i to tokom celokupnog krivičnog postupka. Ja sam na Vašoj strani, borim se za Vaša prava, i u datoj otežavajućoj situaciji štitim i čuvam Vašu čast.“

Bariš Gultekin

Gültekin Strafrecht Icon Notfall

HITAN SLUČAJ

24h-Hotline u slučajevima hapšenja i pretresa kuće:
Mobilni:
0152 29687217

Gültekin Strafrecht Icon Termin

TERMIN

u slučaju poziva od strane policije, dostave optužnice,
kaznenog naloga i slično: Telefon:
0201 27906040

Gültekin Strafrecht Icon Mandatierung

DAVANJE PUNOMOĆI ZA ZASTUPANJE

Lični inicijalni
razgovor kao
osnova za Vaše
poverenje

Gültekin Strafrecht Icon Verteidigung

ODBRANA

Opredelite se
isključivo za
najbolju
odbranu.

Opredelite se isključivo
za najbolju odbranu.

Zakazivanje termina na telefon: 0201 27906040

Gültekin Strafrecht ECBA
Gültekin Strafrecht Deutscher Anwaltsverein
Gültekin Strafrecht Strafverteidiger e.V.
Gültekin Strafrecht Essener Anwalts-& Notarverein

SAVETI KAO PRVA POMOĆ

  • Nijedan čovek ne mora da opterećuje samog sebe.

  • Svaki okrivljeni ima pravo na ćutanje.

  • U slučaju pretresa ili zaplene: protivrečiti radi predostrožnosti (dakle, doslovno reći: „Protivim se pretresu u ovoj prostoriji“). Samo ipak, Vi se ne smete tome fizički suprostavljati !

  • U slučaju hapšenja: Svaki čovek ima pravo da pozove advokata po svom izboru !

  • Pre bilo kakve izjave: Zatražite savet advokata specijaliste za krivično pravo !

Kundenbewertungen & Erfahrungen zu Baris Gültekin. Mehr Infos anzeigen.