Jepni këtë kod: captcha

Ndarjet e detyruara janë të shënuara me një *.


Gültekin Strafrecht
Baris Gültekin
Avokat, avokat i specializuar në të drejtën penale

Zweigertstraße 14
45130 Essen
Telefoni: 0201 / 27906040
Faks: 0201 / 27906044
bg@gueltekin-strafrecht.de

Këtu mundeni tv merrni Visitkartën time:

Besoni vtëm në
mbrojtjën më të mirë

Baris Gültekin Notfalltelefon

Për lënie takimi telefoni në: 0201 / 27906040

Albanian